Projekti Tirana

Projekti Tirana është një nisëm nëpërmjet së cilës Instituti AGENDA synon të nxisë diskutimin mbi tendencat ekonomike e sociale që drejtojnë zhvillimin e qytetit të Tiranës, me qëllim identifikimin e politikave publike që do të ndihmonin rritjen e kohezionit social dhe përshpejtimin e zhvillimit ekonomik.

 

Ky aktivitet ka në qëndër të tij prezantimin e një dokumenti i cili analizon nga pikvështrimi cilësor kontekstin ekzistues të zhvillimit social-ekonomik si dhe politikat dhe institucionet e qytetit te Tiranes.

 

Pjesëmarrja dhe kontributi juaj do të ishte mjaft i vlerësuar,

ketu mund te zbrisni studimin  

Agenda on the news

News