TIRANA ECONOMIC FORUM

Në 10 vjecarin e fundit, rritja mesatare vjetore e PBB-së ka qënë rreth 7 %. Që prej vitit 1993 fillon tendenca pozitive me ritme relativisht të larta (10 përqind për atë vit).

AGENDA_Faktoret_e_rritjes_ekonomike_ne_Shqiperi.pdf

Agenda on the news

News